ครูผู้สอน

ครูผู้สอนของเราปัจจุบันมีมากกว่า 50 ท่าน จากทุกมุมโลก เจ้าของภาษา ชาวยุโรป ชาวเอเชีย ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เสมือนเจ้าของภาษา

chleo

Chleo Cooney

South Africa 🇿🇦

Mario

Mario Feckes

Croatia 🇭🇷

Tena Kovacic

Croatia 🇭🇷

Helena Šantek

Croatia 🇭🇷

Aliaksandra Harbatsevich

Belarus 🇧🇾

Cristiana Cavalcanti Timotheo Da Costa

Germany 🇩🇪

Sarah Klaubauf

USA 🇺🇸

Laura Isabella Cabarique Huerfan

Colombia 🇨🇴

Sarah Brüning

Germany 🇩🇪

Bern Ebit

USA 🇺🇸

Adelina Stoyanova

Bosnia 🇧🇦

Amina Mehmedović

Bosnia & Herzegovina 🇧🇦

Anastasia Watiwat

Austria 🇦🇹

Ms.Maddaline McWilliam

UK 🇬🇧

Tyrone Luke McDonald

South Africa 🇿🇦

Selma Mehmedovic

Bosnia & Herzegovina 🇧🇦

Ismail Cassimjee

South Africa 🇿🇦

Vlatko Vukina

Croatia 🇭🇷

Jarryd Gaskin

South African 🇿🇦

Juliet Gutal

South Africa 🇿🇦
TEFL Certificate

Joe

USA 🇺🇸
BA degree in Ministry which in education and theology in Jacksonville Florida

Natalya Mamonova

UK 🇬🇧

Amra Rakovic

Bosnia 🇧🇦

Mila Stojanović

USA 🇺🇸

Dorian Marciuš

Croatia 🇭🇷

Scroll to top