คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเน้นฟังพูด

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ฝึกฝนการฟังและการพูดทุกวัน วันละอย่างน้อย 40 นาที เพื่อเกิดเป็นทักษะที่ติดตัวและนำเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิต(ไม่เน้นแกรมมา ไม่เน้นท่องศัพท์) เน้นการนำมาใช้จนเกิดเป็นประโยคอัตโนมัติ

1,900

Package 1 Starter

5,200

Package 2 Entry

7,900

Package 3
Be confident

25,000

Package 4 Be Proficiency1

39,000

Package 5 Be Proficiency2

คำถามพบบ่อย

เวลา 16.30-23.30 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

เรียนเหมือนกัน Package ที่ให้เลือกเป็นราคาต่อจำนวนครั้ง

สามารถใช้อุปกรณ์ที่สามารถดาวโหลดโปรแกรม SKYPE ได้ ทั้ง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต

สัญญาณอินเตอร์เน็ตบ้านหรือโทรศัพท์มือถือใช้ได้แบบสบาย ๆ ถ้าอยากมั่นใจลองใช้สัญญาณที่จะเรียนในการวีดีโอคอลกับเพื่อน ก่อนถ้าติดต่อกันได้แสดงว่าใช้ในการเรียนได้

วิธีที่สุดท้ายแล้วไม่เข้าใจเลย แนะนำ ใช้โปรแกรมช่วยแปลภาษา อย่าใช้บ่อยจนเกินไปนะคะ

ใน skype ของแอดมินที่ดูแลนักเรียนแต่ละท่านค่ะ

Scroll to top