ตัวอย่างการเรียน

Free Lessons For Kid
โครงการ Match เด็กชาวต่างชาติ คุยกับน้องๆเพื่อให้ได้ฝึกจากประสบการณ์จริง

Demo Class : Beginner
ค่อยๆเรียนรู้คำศัพท์

Advanced English ฝึกพูดทุกวันค่อยๆแก้ไขประโยค

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่สามารถสื่อสารได้แล้ว

Preintermediate ฝึกการใช้ Tense ให้ถูกต้อง

Beginner ค่อยๆเรียนรู้คำศัพท์และสร้างประโยค

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเริ่มต้น

Intermediate English ฝึกสื่อสารอยางมั่นใจ

Scroll to top