บ้านภาษาเบรนสตรอม

คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์
-เรียนครั้งละ 40 นาที
-แบบตัวต่อตัวกับชาวต่างชาติ
-รับรองผลพูดเก่งภายใน 3 เดือน

Brainstorm Spoken English

เปิดสอนในรูปแบบ homeschool ตั้งแต่ปี 2555 และ โรงเรียนเปิดสอนแบบออนไลน์ มาตั้งแต่ปี 2560 โดยใช้โปรแกรม SKYPE โดยเริ่มจากการสอนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ เรียนแบบตัวต่อตัวกับชาวต่างชาติ ในราคาที่คนไทยทุกคนสามารถเรียนได้ ในปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 2,000 คน เน้นสนทนา ฝึกทักษะการฟังและการพูดกับชาวต่างชาติ การนำเอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน ในปัจจุบันได้ทำการขยายให้มีการเปิดสอนภาษาอังกฤษ อ่านเขียน โดยครูชาวไทยที่เชี่ยวชาญทางด้านการสอน

เรียนจากที่บ้าน

ประหยัดเวลาการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทาง สะดวกสบาย

ครูชาวต่างชาติ

ครูผู้สอนเป็นชาวต่างชาติทั้งเจ้าของภาษาและชาวยุโรป(ใช้ภาษาอังกฤษได้เสมือนเจ้าของภาษา) จากทั่วทุกมุมโลก ด้วยหลักสูตรมุ่งเน้น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักเรียนจะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้โดยไม่มีกำแพงของสำเนียงที่หลากหลาย สื่อสารได้กับผู้คนทั่วทุกมุมโลก

ทักษะการฟังและการพูด

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ฝึกฝนการฟังและการพูดทุกวัน วันละอย่างน้อย 40 นาที เพื่อเกิดเป็นทักษะที่ติดตัวและนำเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิต(ไม่เน้นแกรมมา ไม่เน้นท่องศัพท์) เน้นการนำมาใช้จนเกิดเป็นประโยคอัตโนมัติ

การสอนแบบเป็นกันเอง

คัดสรรค์ผู้ฝึกสอนคุณภาพ มีประสบการณ์ เพื่อการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง สอนเป็นกันเอง เหมือนได้เพือนเพิ่ม ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

coures_thumb

คณิตศาสตร์

(เปิดบริการเร็วๆนี้)

0 +
นักเรียน
0 +
ครู
Scroll to top